Kodowanie kluczy

Korzystaj�c z zaawansowanego technologicznie sprz�tu przeznaczonego wy��cznie do programowania kluczy samochodowych, jeste�my w stanie zakodowa� transpondery w kluczach zar�wno z kodem sta�ym jak i zmiennym (CRYPTO).

Us�uga obejmuje zdecydowan� wi�kszo�� popularnych marek i jest nadal sukcesywnie rozszerzana o kolejne modele.

Posiadamy oryginalne kluczyki do takich marek jak: VW, Skoda, Seat, Ford, Opel, Toyota.

Dorabiamy r�wnie� zamienniki na sur�wkach lider�w w bran�y, hiszpa�skim JMA oraz w�oskiej SILCA.