Oprawa prac i dokument�w

Oferujemy Pa�stwu nast�puj�ce typy opraw:
  • Oprawy twarde (introligatorskie)
  • Oprawy twarde z napisami i grafik� - grawerowane laserowo
  • Oprawy zaciskane
  • Oprawy mi�kkie, bindowanie
  • Laminowanie dwustronne (do formatu A3)
Na oprawach twardych istnieje mo�liwo�� wygrawerowania dowolnej grafiki i/lub tekstu - np. logo uczelni, firmy.